Make your own free website on Tripod.com

CARTA ORGANISASI

GURU BESAR
(Ramlah bt. Hj. Majid)

GPK HAL EHWAL MURID
(Norbaiti bt. Mayoddin)
GPK 1 KURIKULUM
(Talib bin Burok)
GPK KOKURIKULUM
(Aimah bt. Rasidi)

Disiplin
(Mohd Daud bin Mahmud)
Panitia Bahasa Melayu
(Mohd Jeffery bin Mohd Yunus)
Penyelaras Unit Berunifom
(Daud bin Ahmad)

Pengawas
(Azian bin Mohd Dali)
Panitia Bahasa Inggeris
(Zaharah bt. Ab Samad)
Penyelaras Permainan
(Saifuddin bin Ab Aziz)

Bimbingan & Kaunseling
(Rahman bin Siran)
Panitia Matematik
(Mohd Daud bin Mahmud)
Penyelaras Persatuan
(Murni bt. Mohamed)

Kebajikan
(Khairiah bt. Hj. Abas)
Panitia Agama Islam
(Ramlah bt. Md Aris)
Setiausaha Sukan
(Mohd Jeffery bin Mohd Yunus)

Keagamaan
(Fatimah bt. Nordin)
Panitia Sains
(Normah bt. Jarno)

Lawatan
(Mohd Jeffery bin Mohd
Yunus)
Panitia Kajian Tempatan
(Saifuddin bin Ab Aziz)

Kebersihan
(Rahman bin Siran)
Panitia PJ & PK
(Mohd Jeffery bin Mohd
Yunus)

Panitia Seni & Muzik
(Saifuddin bin Ab Aziz)

Panitia Kemahiran Hidup
(Azian bin Mohd Dali)

aluan
sejarah
motto
organisasi

staff
aktiviti