Make your own free website on Tripod.com
 

SEJARAH SEKOLAH KEBANGSAAN SERKAM

 

Sekolah Kebangsaan Serkam diasaskan daripada kesedaran cerdik pandai agama. Sekolah Pertama dibina di Serkam Darat pada tahun 1988 iaitu selepas Perang Rokam meletus di Serkam.

 

Pengasas sekolah ini ialah Dato' Demang Baba bin Dato' Sidang Saad. Beliau adalah pemimpin masyarakat jajahan ketika itu. Beliau merupakan anak watan yang begitu mementingkan pembelajaran anak-anak. Atas kesedaran dan rasa tanggungjawab yang begitu kuat serta kuasa yang ada padanya, akhirnya dengan bantuan dan kerjasama penduduk kampung maka terlaksanalah cita-citanya untuk membantu anak-anak buahnya mendapatkan pelajaran yang sewajarnya pada waktu itu. Ketika ditubuhkan murid di sekolah ini berjumlah 16 orang dengan tenaga pengajarnya seramai dua orang guru.

 

Pada tahun 1900, sebuah sekolah baru telah dibina di atas lokasi sekolah sekarang dengan nama Sekolah Melayu Serkam.

 

Pada tahun 1956 Sekolah Melayu Serkam bertukar nama iaitu Sekolah Umum Serkam.

 

Selepas merdeka sekali lagi sekolah ini bertukar nama iaitu Sekolah Kebangsaan Serkam hinggalah ke hari ini.

 

Bangunan tambahan pertama yang dibina iaitu sebuah bangunan kayu pada tahun 1924.

 

Diikuti bangunan tambahan kedua juga bangunan kayu iaitu pada tahun 1965.

 

Seterusnya bangunan tambahan ketiga sebuah bangunan batu pada tahun 1977.

 

Pada tahun 1990 Sekolah Kebangsaan Serkam mendapat sebuah lagi bangunan tambahan iaitu sebuah bangunan batu.

 

Dan pada tahun 1999 ini, Sekolah Kebangsaan Serkam mendapat sebuah lagi bangunan tambahan iaitu bangunan batu.

 

Senarai Guru Besar-Guru Besar Sekolah Kebangsaan Serkam

BIL
NAMA
TARIKH
1

Hj. Tain bin Hj. Tahir

29 Sept 1945 - 2 Okt 1947

2

Hj. Jaamat bin Idris

19 Feb 1947 - 8 Feb 1948

3

Hj. Jantan bin Chombok

1 Mac 1948 - 5 Jan 1949

4

Hj. Jaafar bin Muhammad

5 Jan 1949 - 30 Mac 1950

5

Hj. Ab Ghani bin Abu

2 April 1950 - 7 Okt 1952

6

Md Yasin bin Mahat

20 Okt 1952 - 2 Jun 1956

7

Hj. Ab Rahim bin Baba

3 Jun 1956 - 6 Okt 1960

8

Hj. Md Said bin A. Bakar

15 Okt 1960 - 29 Dis 1960

9

Hj. Harun bin Ngah

1 Jan 1961 - 29 Jun 1961

10

Hj. Abdollah bin Mohammad

1 Jul 1961 - 12 Jan 1963

11

Hj. Talib bin Sudi

13 Jan 1963 - 8 Mei 1976

12

Hj. Ab Samad bin Hj. Ahmad

9 Mei 1976 - 31 Ogos 1977

13

Hj. Hassan bin Hj. Omar

1 Sept 1977 - 30 Mei 1986

14

Hj. Hassan bin Hj. Ibrahim

1 Nov 1986 - 15 Ogos 1991

15

Alias bin Hj. Ab Latib

16 Ogos 1991 - 30 April 1994

16

Ramlah bt. Hj. Majid

1 Mei 1994 - sekarang.

aluan
sejarah
motto
organisasi

staff
aktiviti